Poor Charlie's Almanack, Charles Munger

Subtitle
The Wit and Wisdom of Charles T. Munger
Kategória
META
Hodnotenie
My reading list
Link na knihu
Image

🚀 Kniha v 3 vetách

🎨 Kto by si ju mal prečítať?

☘️ Čo hlavné si z nej beriem?

✍️ Top3 citáty

📒 Notes