Think Big - Grace Lordan

Subtitle
Take Small Steps and Build the Future You Want
Kategória
Career
Hodnotenie
My reading list
Link na knihu
Image

🚀 Kniha v 3 vetách

  1. V podstate ide o encyklopédiu rôznych prieskumov z behaviorálnej psychológie a ekonómie
  2. Zameriava sa na tie, ktoré súvisia s našou kariérou

🎨 Kto by si ju mal prečítať?

☘️ Čo hlavné si z nej beriem?

✍️ Top3 citáty

📒 Notes