Muzom | Manžel, otec, podnikateľ a spoluzakladateľ The Žurnál

Muzom | Manžel, otec, podnikateľ a spoluzakladateľ The Žurnál

Created
May 3, 2021 8:26 PM
Tags
URL
image

Budete počuť:

  • o raných rutinách
  • čo človeka naučí podomový predaj v USA
  • o vybratom stavebnom sporení
  • čo je treba, aby človek v 24 rokoch začal podnikať
  • ako funguje the Žurnál
  • veľa iného