📑

His needs, her needs [BOOK NOTES]

 • Miera manželstiev končiacich rozvodom = viac ako 50%
 • Miera slobodných dospelých = viac ako 30%
 • Manželská terapia preukazuje dlhodobo najnižšiu úspešnosť (< 25%)
 • Iný prístup: “Čo by ste podľa vášho názoru potrebovali k tomu, aby ste sa opäť cítili vo svojom manželstve vďační?”
 • “Museli by sme byť opäť zamilovaní”
 • Láska nemusí byť ničím iným ako naučenou asociáciou (častá prítomnosť človeka v čase keď sa cítim dobre)
 • Prvou úlohou partnera bude vždy robiť vec, ktorá robí ich partnera najšťastnejšou
 • Manželský konflikt vzniká zo dvoch dôvodov:
  • Manželia nerobia toho druhého šťastným: frustrácia, neuspokojené potreby
  • Manželia sa robia nešťastnými: dobrovoľné zraňovanie
 • Potreby mužov a žien sa často veľmi líšia a my mrháme svojimi silami v snahe naplniť nesprávne potreby
 • Úspešné manželstvo si vyžaduje zručnosť starať sa o manžela/manželku po celý život. Je to zručnosť a táto kniha ju učí.

Emocionálne potreby

 • Manželstvo bude šťastné ak sa naučíte uvedomovať si emocionálne potreby partnera a napĺňať ich.
 • Emocionálne potreby manželov nie sú rovnaké, pri mužoch a ženách sú úplne opačné (5 top u mužov a 5 top u žien sa zvyčajne vôbec neprekrývajú)
 • 10 základných potrieb:
  • Obdiv
  • Náklonnosť - najdôležitejšia potreba väčšiny žien
  • Rozhovor
  • Domáce zážemie
  • Oddanosť rodine
  • Finančné zabezpečenie
  • Čestnosť
  • Otvorenosť
  • Fyzická atraktívnosť
  • Spoločnosť vo voľnom čase
  • Sexuálne uspokojenie - najdôležitejšia potreba väčšiny mužov
 • Pozor! Každý jednotlivec má iných 5 emocionálnych potrieb
 • Keď chýba človeku uspokojenie ktorejkoľvek z 5 potrieb a nenastanú zmeny, vyvoláva to pokušenie hľadať ich uspokojenie mimo manželstva

Citová banka

 • Každý z nás si drží skóre ľudí, s ktorými sme sa stretli (výnimočne dobré stretnutie +4, mierne príjemné stretnutie +1, trochu nepríjemné -1, veľmi nepríjemné -4)
 • Držíme si okolo seba ľudí, ktorí majú vysoké skóre v citovej banke
 • Podobne je to aj s manželmi, pri randení rastie skóre veľmi rýchlo, potom na začiatku manželstva pomalšie a popri deťoch často klesá
 • Vtedy sú niektoré potreby neuspokojené a často to končí mimomanželským pomerom
 • Mimomanželský pomer zvyčajne začne iba priateľstvom (zverejnenie sa so svojimi problémami -> opora, ktorá v manželstve chýba -> sex), nemali ste to v úmysle
 • I keď väčšina ľudí odmieta, že sa im to môže stať, za správnych okolností sa to môže udiať naozaj každému

Náklonnosť (žena)

 • Prejav lásky k manželke: “Budem sa o teba starať a chrániť ťa. Nechcem aby sa ti stalo nič zlé. Zaujímajú ma tvoje problémy. Myslím, že odvádzaš skvelú prácu a som na teba hrdý.”
 • Základom je objatie, ale aj pohľadnica, krátky odkaz, kytica kvetov, pozvanie na večeru, otváranie dverí, držanie za ruku na verejnosti
 • Neexistuje muž, ktorý by nemohol prejavovať city, aj ten najväčší cynik sa tomu vie naučiť
 • Typický deň:
  • Objať a pobozkať manželku každé ráno pred vstávaním
  • Povedať, že ju mám rád každé ráno
  • Pobozkať pri odchode do práce
  • Zatelefonovať počas dňa s odkazom ako sa jej darí
  • Prekvapiť kvetmi + pohľadnicou (občas)
  • Nezabudnúť na darčeky pri sviatkoch (sentimentálne, nie praktické)
  • Zatelefonovať pred odchodom z práce, aby ma očakávala
  • Objať a pobozkať pri príchode z práce
  • Rozprávať sa o tom aký mala deň
  • Pomôcť s riadom po večeri
  • Pred spaním objať a pobozkať
 • Prvý zákon manželstva: “Keď ide o sex a cit, nie je možné mať jedno bez druhého.”
 • Ak sa manželka necíti byť milovaná, je pre ňu ťažké uspokojovať potrebu sexu
 • Prvý musí preto začať manžel

Sexuálne uspokojenie (muž)

 • Bežná manželka rozumie mužovej túžbe po sexuálnom uspokojení asi tak ako rozumie bežný manžel jej hlbokej túžbe po láske
 • Láska je prostredím, kým sex je výnimočnou udalosťou
 • 4 časti pohlavného styku:
  • 1. Predohra
  • 2. Vzrušenie (plateau)
  • 3. Vyvrcholenie/orgazmus (klimax)
  • 4. Uvoľnenie
 • Vzrušenie pri ženách závisí od vôle, nie od pohľadu
 • Žena potrebuje z muža cítiť citlivosť, láskavosť a jemnosť, inak si sex neužije
 • Muž musí v plateau zotrvať aj 10 minút, kým ho žena dosiahne tiež a ďalších 5 kým dosiahne orgazmus
 • Vyvrcholenie u žien je veľká námaha a sex si vedia užiť aj bez neho
 • Muži majú nechať manželky rozhodnúť sa či ho chcú dosiahnuť alebo nie
 • Druhá zákon manželstva: “Napĺňajte potreby svojho manžela tak, aby ste chceli, ako by on napĺňal tie vaše

Rozhovor (žena)