Ako posúdim kvalitu pozemku?
🏝️

Ako posúdim kvalitu pozemku?

Dostupné pozemky sú v súčasnosti často nevhodné na výstavbu bývania a je priam nadľudský výkon nájsť ideálny. Odporúčam preto pozemok, ktorý vlastníte alebo plánujete kúpiť, nechať preskúmať odborníkovi. Ide o základný princíp stavebnej biológie.

Odborník zmeria záťaž pozemku technickými žiareniami ako sú elektrosmog z vysokého napätia, blízkych vysielačov mobilných operátorov, radarové siete letísk a podobne. Ďalej odporúčam meranie geopatogénnych zón.

Takéto merania na Slovensku si málokto pre rodinné domy dáva robiť. Určite ale o ňom pouvažujte, ak sa Váš pozemok sedí niektorý nasledovný popis:

  • Môj pozemok sa nachádza v záplavovom území
  • Je na súvislých hladinách spodných vôd a bývalých barinách. (Napríklad nedávno otvárané lokality v okolí Bratislavy, ako napríklad Čierna Voda sú vysušenými močiarmi)
  • Vedenia vysokého napätia sú bližšie ako 300m ku môjmu plánovanému domu. Za kritickú vzdialenosť považujte 100m. Je to ale individuálne a nedávno som dával premeriavať pozemok s vedením vo vzdialenosti asi 80m. Nízke hodnoty elektrosmogu prekvapili aj pána, čo meranie realizoval. Čiže sa netreba hneď pozemku zbavovať, stačí si to len nechať premerať.
  • Mám v blízkosti trafostanicu, hromadnú kotolňu alebo inú výrobnú prevádzku s elektrickými strojmi. – Pozemok je blízko elektrifikovanej železnice, električkovému a trolejovému vedeniu. Možno ste síce zvyknutí na hlučnosť, ale elektrosmog môže byť silný. Odporúčam premerať.

Vľavo je fotka vedenia vysokého napätia 22kV. Podľa platných slovenských noriem je minimálna vzdialenosť domu od krajného kábla tohoto vedenia 10m. Na pravom obrázku je pre ukážku 110kV vedenie, ktoré musí mať ochranné pásmo podľa platných noriem 15m od krajného kábla. Tieto ochrané pásma sú podľa stavebnej biológie nedostatočné. Na Slovensku je veľa vecí “na hlavu”. Toto je jedna z nich. Ochranné pásma ochraňujú hlavne samotné elektrické vedenie pred poškodením, neochraňujú ludí v ich blízkosti!

image

Trafostanice sú často malými stavbami, a nemusíte si ich ani všimnúť pri zbežnom prehliadnutí. Pritom sú potencionálnym rizikom vysokého zdroja elektrosmogu a infrazvuku.

Ako som spomenul, ideálny pozemok je v súčasnosti ťažko zohnateľný. Pozemky sú rôzne a niektoré po premeraní vyžadujú aj opatrenia stavby proti vonkajším škodlivým vplyvom prostredia. Súčasťou je aj premeranie geopatogénnych zón a vonkajších vplyvov nízkofrekvenčného a vysokofrekvenčného žiarenia (elektrosmogu).

Vďaka zrealizovaným prieskumom získate podklad pre architekta alebo pre výber vhodného domu z katalógu. Vzniknuté prieskumy ukážu kritické miesta na pozemku a miesta, ktoré sú zaťažované menej. Dom sa na pozemok snažte potom umiestniť tak, aby sme sa kritickým miestam vyhli.

Ak to nie je možné, či už kvôli veľkosti pozemku, alebo iným dôvodom, treba dať pozor na to, aby na kritických miestach neboli priestory s dlhodobým pobytom. Môžeme sem umiestniť napríklad technické priestory a kúpeľne – miesta, kde trávite málo času.

Ako som spomenul, ideálny pozemok pravdepodobne nezískate, preto pomôže umiestňovanie spální a ďalších priestorov dlhodobého pobytu na najmenej zaťažované miesta. Počas návrhu domu je občas vhodné na základe prieskumov zapracovať do stavby riešenia, ktoré dokážu v dostatočnej miere ešte znížiť tieto záťaže.

Posúdenie pozemku je preto pre Vás dôležitým krokom k získaniu zdravého bývania.

Pozemok vo svahu?

Ešte malé upozornenie. Lukratívne sú pozemky vo svahu s výhľadom na krajinu alebo mesto. Ideálny je samozrejme južný svah. Pri svahovitom pozemku si dajte pozor hlavne na financie! Stavba domu vo svahu je drahšia ako na rovine. Z mojich skúseností je to minimálne 1,5x a často aj viac. Dôvodom sú potrebné úpravy pozemku, vytváranie rôznych oporných múrov a terás a budovanie zložitejšieho zakladania domu.