Ako vybrať drevenú fasádu?
🌲

Ako vybrať drevenú fasádu?

Pár krát som už spomínal, že odporúčam pre drevodomy difúzne otvorené obvodové steny. Najlepšie fungujú v tomto princípe fasády, ktoré sú prevetrávané. Prevetrávanie sa dosahuje na fasádach rôznymi obkladmi s vetranou dutinou za nimi. Najčastejšie sú to drevené fasády. Tie sa samozrejme využívajú aj pri murovaných domoch, ale pre drevodomy sú priam stvorené.

Drevený obklad môže byť veľmi rôznorodého prevedenia, čo následne vplýva na veľa faktorov. V tomto článku popisujem len pár základných bodov, ako sa rozhodovať pri výbere dreveného obkladu. Ide pritom o body pre v súčasnosti najbežnejšie používané obklady.

1/ Natierať alebo nenatierať ?

Často sa v praxi stretávam na Slovensku s obavami z údržby drevených obkladov. Drevo je prírodný materiál a podlieha vplyvom počasia – hlavne v čase mení farebnosť, bledne, sivie a podobne.Keď je správne použité a prevetrávané, je pritom jeho životnosť vysoká. Osobne mi nevadí, keď drevo „starne“ a mení sa v čase.

Častá je ale požiadavka, aby obklad vyzeral stále tak, akoby ho práve namontovali. Toto od dreva bez povrchovej úpravy nečakajte. Ak chcete, aby drevo vyzeralo stále ako nové, je nutné drevo v pravidelných intervaloch natierať. Zvyčajne po cca. 4-7 rokoch podľa typu náteru a dreviny.

Toto si dobre zvážte, pretože ak obklad raz natriete, už budete musieť náter pravidelne obnovovať. Samozrejme to závisí aj od zvoleného dreva. Napríklad termodrevo starne inak ako tepelne neupravované drevo.

Rozhodnite sa preto, či chcete obklad natierať alebo nie. Má to vplyv na výber dreva. Niektoré dreviny sú vhodné nechať bez náteru, iné nie. Je dôležité vybrať také, ktoré prirodzene zvetrajú a zošednú.

Hlavne aj keď tu ukážem pár fotiek, skúste si podobné obklady popozerať naživo.

Ja na svojom dome určite obklad nenatriem…

Fotky nižšie sú zo smrekového obkladu, ktorý bol natretý pred pár rokmi a už mal byť znova natieraný… Bude potrebné obrúsiť starý náter a urobiť nový. Náter nikdy nedegraduje rovnomerne, sú miesta, kde drží lepšie a naopak horšie:

image
image

2/ Kde a ako drevo použiť

Toto priamo súvisí s predošlým bodom. Ak sa drevo rozhodnete nenatierať, musíte akceptovať nasledovný fakt:

Drevo na fasáde podlieha rôznym poveternostným vplyvom a je dôležité aj to, kde a ako sa použije. Pre rovnomerné zostarnutie fasády je ideálne, keď je stena „likvidovaná“ vplyvom počasia všade rovnako. Toto sa dá zvyčajne dosiahnuť najlepšie na čistej stavbe – „kocke“. Ale nie každý chce bývať v kocke

Všade inde, kde sú balkóny, presahy striech, rôzne členitosti je to nereálne. Drevo, ktoré je chránené pod presahom strechy je vždy menej zničené. Je chránené pred UV žiarením zo Slnka a pred dažďom. Už len malý presah napríklad 4cm oplechovania parapetu sa prejaví po roku tým, že pod parapetom bude drevo ešte nezošednuté.

Najlepšie to ukazujú nasledovné fotky.

Najviac preslnené fasády sú vyblednuté, naopak časti, ktoré sú najdlhšie v tieni sú tmavšie.

image

Na nasledovnej fotke jasne vidno, že vodorovné oplechovanie jednotlivých poschodí chráni drevený obklad pred vodou a slnkom a zachováva si dlhšie pôvodné sfarbenie:

image

3/ S medzerami alebo plný obklad ?

Buď sa používa plný uzavretý obklad ( “pero-drážka” alebo prekladané dosky cez seba), a vtedy je prevetrávanie fasády len pri teréne a potom pod strechou,

Druhá možnosť je, že každá doska je samostatne osadená s malou medzerou od ďalšej.

Výhodou riešenia s medzerami je lepšie prevetranie fasády a vyššia cirkulácia vzduchu medzi doskami. Táto cirkulácia vzduchu je nepríjemná pre hmyz, preto v takejto fasáde je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa tam zahniezdia napríklad osy.

Osobne preto odporúčam radšej riešenie s medzerami medzi doskami. Je síce náročnejšie na realizáciu, ale vyzerá elegantnejšie a osi majú menšiu šancu

Ukážka vzorky z výstavy s obkladom s medzerami:

image

Ukážka vzorky z výstavy “pero-drážka”:

image

Ukážka zaujímavej vzorky z výstavy “pero-drážka”, ktorá prefarbením spoja na čierno imituje medzeru:

image

Ukážka plného obkladu pomocou prekrývania dosiek:

image

4/ Zvislo alebo vodorovne

Toto je hlavne o tom, čo sa vám viac páči. Rozdiely sú ale aj v technickom prevedení. Zvislý obklad je v princípe najjednoduchší, pretože sa dá robiť z obyčajných dosiek. Nemusia mať šikmé skosenia na odtok vody ako vodorovné. Celkovo je ale takýto obklad hrubší, pretože je potrebný jeden nosný rošt naviac. Niekedy preto práve kvôli väčšej hrúbke nemusí byť zvislý obklad vhodný.Napríklad sa kvôli nemu zmestí len menej tepelnej izolácie.

Niektoré publikácie dokonca uvádzajú, že zvislý obklad má vyššiu životnosť vďaka tomu, že dažďová voda steká po doskách v smere žiliek dreva. Pri vodorovnom steká voda kolmo na žilky a vymýva tak viac lignínu a drevo viac degraduje.

Dve ukážky nižšie:

image
image

5/ Riešenie detailov

Samotné detaily riešenia drevenej fasády môžu byť pri každom prevedení rôzne a majú tak vplyv aj na celkový vzhľad domu. Odporúčam Vám preto sa dohodnúť s architektom alebo realizátorom aj na týchto veciach, aby ste po realizácii niektorého detailu nezažili sklamanie.

Napríklad pri omietkach zvyčajne stačí vybrať štruktúru a farebnosť a ostenia okolo okien sa riešia väčšinou rovnako. Na ukážkach nižšie ale môžete vidieť, že principiálne rovnaký vodorovný obklad môže mať ostenia okien riešené rôznorodo

– zopár najčastejších riešení:

Vodorovné prebehnutie dosiek za roh:

image

Jedna široká doska okolo ostenia:

image

Omietnuté ostenie na murovanej stavbe – obklad je len naložený na fasáde:

image

Rovnako široké dosky, ale zvislo v ostení:

image

Záverečné zhrnutie – prejdite si nasledovné otázky so svojím architektom:1/ Chcem natierať alebo nenatierať? Nevadí mi prirodzené starnutie dreva?

2/ Kde všade obklad použiť, pretože to má vplyv na rozdielne opotrebovanie obkladu…

3/ S medzerami alebo plný obklad ?

4/ Zvislo alebo vodorovne ? Prípadne šikmo?

5/ Prejdite si detaily – hlavne:

  • ostenia okien (napojenie okien)
  • napojenie v rohoch stien
  • napojenie s omietkou alebo iným typom obkladu
  • detaily pod strechou

Tieto otázky majú potom vlyv na výber dreviny, šírku dosiek a podobne. Tým sa budem zaoberať niekedy nabudúce.