Nebudú moje schody strmé?
⛰️

Nebudú moje schody strmé?

V poschodovom dome sú dôležitým prvkom schody. Tie môžu byť riešené veľmi rôznorodo.V katalógových domoch ich zvyčajne neviete veľmi ovplyvniť. Pri návrhu dom na mieru odporúčam si poriadne vyjasniť s vašim architektom niekoľko dôležitých bodov. V opačnom prípade môžete byť po nasťahovaní do domu sklamaný napríklad strmosťou schodov. Pritom ich parametre budú spĺňajú technickú normu.

V obytnom priestore alebo mimo?

V prvom rade sa rozhodnite, či chcete mať schody ako súčasť obytného priestoru, alebo ich chcete mať radšej schované na chodbe. Pekné schody vedia byť zaujímavým interiérovým prvkom. Ale treba myslieť aj na to, že zároveň takéto schody otvárajú priestor na poschodie. Zvukovo je preto obytná časť viac spojená s nočnou, ako keď sú schody niekde na chodbe za dverami.

Svetlá výška priestorov

So schodmi priamo súvisí výška izieb. Dohodnite sa s architektom, aké chcete mať vysoké priestory.

Naša norma STN 73 4301 Obytné budovy píše:

„Svetlá výška obytných miestností musí byť najmenej 2 400 mm, odporúča sa 2 600 mm. Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm.“

Je tu preto veľká voľnosť, ak to necháte na architekta, zvyčajne sa bude riadiť normou. Ak vám spraví izby vysoké 2400mm, neurobil chybu….

Bežná výška v bytovkách je 2600-2650mm. Pre štandardnú výšku domov preto môžu schody vyzerať napríklad ako na obrázku 01:

image

Ja pri nízkoenergetických domoch bežne navrhujem na prízemí v hlavnom obytnom priestore výšku okolo 2750mm. Je to z dôvodu, že často mám v domoch veľký otvorený priestor, a nižšia výška môže vtedy pôsobiť „klaustrofobicky“. Toto pôsobenie je to samozrejme individuálne.

Druhý dôvod je, že v ostatných priestoroch ako chodby, kúpeľne, šatníky znižujem podhľad o 200-250mm kvôli vedeniu rozvodov riadeného vetrania. Ostáva tam vtedy výška 2550mm.

Schody sa bežne navrhujú podľa vzorca:

2x výška schoda + šírka schoda = 630 mm

Z toho vyplýva, že vyššie schody sú menej hlboké ako nižšie. Výška schodu do 180mm sa považuje vo všeobecnosti pre obytné účely vhodná. Viac ako 180mm sú už schody strmé.

Pri mojom výškovom systéme je možné použiť 17 alebo 18 schodov. 17 schodov šetrí priestor, ale sú strmšie (schod široký 270mm a vysoký 180mm). 18 schodov je pohodlnejšie riešenie, ale zaberá viac miesta (schod široký 290mm a vysoký 170mm). Vo firme máme presne schody ako na obrázku 02 a zdajú sa nám všetkým vpohode. Lebo sme zvyknutí. Keď som po nich šiel prvý raz, zdali sa mi strmšie, ako som bol zvyknutý dovtedy.

Najlepšie to popisujú obrázky 02 a 03.

image
image

Rovnaký dom sa dá samozrejme navrhnúť aj na štandardných 2600mm a znížené časti budú mať 2400mm. Mne to napríklad nevadí, dokonca mám odskúšané, že malé priestory postačujú aj s výškou 2300-2350mm.Strmosť schodov si preto dobre zvážte. Najlepšie je si poskúšať schody vo vašom okolí a pomerať ich.

Treba zobrať do úvahy aj ako sa bude poschodie využívať. Napríklad ak tam budú bývať už staršie deti a vy budete aj na starobu na prízemí, strmosť nemusí vadiť. Ale ak by ste mali mať na poschodí spálňu aj na starobu, vysoké schody vám môžu v budúcnosti vadiť, hoci teraz sa zdajú v pohode.

Tvar schodov

Tvar schodov má podstatný vplyv na riešenie domu. Ak preferujete nejaký tvar, hneď na začiatku to architektovi povedzte, lebo tvar zásadne ovplyvňuje riešenie pôdorysov a často je nemožné tvar dodatočne zmieniť. Musí sa preto celý návrh „prekopať“.

Ja najradšej navrhujem priamočiare schody. Síce to tak nevyzerá, ale sú najšetrnejšie na plochu. Pozrite si pre porovnanie obrázok 03 vyššie a nasledovný obrázok 04. Na obidvoch sú všetky schodiská so schody s 18-timi stupňami.

image

Zalomené dvojramenné schody (obrázok 04 vľavo) navodzujú dojem, že sú úspornejšie. Majú ale veľkú plochu medzipodesty. Aj snahou o zrušenie medzipodesty a vytvorením zatočeného schodiska sa oproti rovným úspora nekoná (obr. 04 vpravo).

Pre každé schodisko som spočítal, koľko zaberajú m2 na jednom podlaží. Toľko isto pritom na prízemi a aj na poschodí. Okrem toho točité schodisko nie je tak pohodlné ako schody s rovnakými stupňami. Kruhové som pre tento článok ani nekreslil. Vyzerá síce efektne, ale považujem to užívateľsky za najhoršie riešenie a rovnako sa nekoná vôbec žiadna úspora priestoru. Skôr naopak.

Prečo sa zaoberám plochou schodiska?

Pri návrhu nízkoenergetických a pasívnych domov sa snažíme dosiahnuť určité parametre na 1m2 úžitkovej plochy. Ale pozor, schody sa do tejto plochy nepočítajú! To znamená, že čím sú väčšie, tým je plocha domu väčšia, ale reálne sa do posudzovacích výpočtov počíta s menšou plochou. „Papierovo“ preto dom vychádza horšie. Aj z tohto dôvodu sa môžete často pri rôznych návrhoch pasívnych domov stretnúť s malými úspornými schodiskami, ktoré často hraničia s komfortom používania. Toto sa mne vôbec v tom systéme výpočtu nepáči a som radšej za slušné schody, ako za každú cenu naháňať úspory energií…

Ono schody sa dajú navrhnúť aj úzke, strmé a úsporné. Zvyknete si a naučíte sa po nich chodiť. Ale treba myslieť aj na nábytok. Po komplikovaných schodoch sa zle vynášajú väčšie veci.

Materiálové prevedenie

V prvom rade sa treba rozhodnúť, či budú schody betónové, alebo montované. V projekte sa betónové navrhujú statikom a rovno sa na stavbe zrealizujú. Zo skúsenosti ide stále o najlacnejšie riešenie. Betónové schody sú v obľube hlavne kvôli pevnosti a jednoduchosti realizácie. Montované má zase veľa možností na stvárnenie. Častejšie zvykne trpieť „vŕzganím. Ale ako so všetkým, je to o hlavne o kvalite prevedenia. Výhodou montovaného je, že ho môžete počas výstavby prispôsobiť návrhu interiéru, prípadne v budúcnosti ľahko zmeniť.

Záverčné zhrnutie – zodpovedze si na otázky a informujte o tom svojho architekta:

1. Aké chcem mať v dome výšky priestorov – izieb, chodieb, kúpeľní….?

2. Chcem mať schody ako súčasť obytného priestoru, alebo radšej mimo na chodbe?

3. Môžu byť strmšie alebo radšej plytšie schody? Nechajte si spraviť možné riešenia.

4. Aký chcem tvar schodov?

5. Chcem betónové alebo montované schody?

Na záver pár ukážok

Riešenie betónového schodiska v jednom z mojich návrhov:

image

Riešenie montovaného schodiska v jednom z mojich návrhov. Investor chcel celopresklenné schody. Ja skôr preferujem drevené.

… a niekoľko zaujímavých ukážok z rôznych výstav:

image
image
image
image