Nepálená hlina v moderných domoch?
🧱

Nepálená hlina v moderných domoch?

V dnešnej dobe je nepálená hlina takmer zavrhnutá ako prežitý stavebný materiál, hoci bola využívaná tisícročia. V súčasnosti sa často robia veci príliš zložité, energeticky náročné a škodlivé pre životné prostredie. Hlina je z tohto pohľadu aj v dnešnej dobe v mnohých parametroch atraktívna a ľahko sa kombinuje aj s ďalšími prírodnými materiálmi.

Jej najdôležitejšia vlastnosť je, že zo všetkých dostupných stavebných prírodných materiálov najlepšie prirodzene reguluje vlhkosť vzduchu – dokáže rýchlo prijať a aj rýchlo vydať vzdušnú vlhkosť. Tým prispieva k zdravej vnútornej klíme. Preto ju každému odporúčam ako prvý materiál pre zdravý dom, či už murovaný alebo montovaný. Je potrebné ale dodať, že žiadny materiál vlhkosť neprodukuje, len ju reguluje. Optimálnu vlhkosť do interiéru je potrebné dodať inak (pobyt ľudí, sprchovanie, varenie, polievanie kvetov….).

Hlina zároveň vďaka svojej veľkej objemovej hmotnosti dokáže akumulovať teplo, čo pri výkyvoch teplôt v exteriéri pomáha udržiavať optimálnu teplotu v interiéri. Má výborné zvukovo-izolačné vlastnosti. Ide o dostupnú surovinu s energeticky nenáročným spracovaním a 100% recyklovateľnosťou. Je zdravotne nezávadná a pri spracovávní nie sú potrebné žiadne bezpečnostné opatrenia.

V rodinných domoch sú možnosti jej použitia rôznorodé podľa výrobkov na trhu – ukážka na fotke je z výstavy, kde je viacero výrobcov pokope:

image

Hlinené tehly

Hlinené tehly z hľadiska regulácie vlhkosti sú najlepší výrobok. Do drevodomov ich doporučujem dodať vo forme niektorých priečok alebo do podláh namiesto betónových akustických poterov. Priečky je pritom možné robiť ako bežné murované, alebo montované. V motovaných priečkach sa miesto štandardnej výplne (minerálna vlna) naukladajú nasucho hlinené tehly. V murovaných domoch je najjednoduchšie použitie samozrejme ako murované priečky. Môžu tvoriť zaujímavú interiérovú stenu, ak sa neomietnu a prizná sa špárovanie medzi tehlami.

image

Ukážka možného použitia v suchej podlahe drevodomu.

Tehly majú dobré akustické vlastnosti. Už pri poklepkaní na samotnú nepálenú tehlu oproti pálenej je počuť rozdiel. Pálená tehla má zvonivý zvuk – teda aj lepšie zvuk v sebe vedie. Oproti tomu nepálená tehla má pri poklepkaní tlmený nezvonivý zvuk.

Hlinené omietky

Sú dobrým základom pre vytvorenie kvalitnej mikroklímy domu.Na medzinárodnej konferencii pasívne domy 2009 v Bratislave bol prezentovaný zaujímavý príspevok, kde sa porovnávali vlastnosti hlinenej omietky s klasickými vápenno-pieskovými a vápennými omietkami z hľadiska regulácie vlhkosti. Hlinené omietky majú v tomto ohľade výrazne lepšie parametre.

V porovnaní s hlinenými tehlami sú ale menej „výkonné“ v regulácii vlhkosti, pretože do hlinených omietok sa pridáva piesok, čiže samotnej hliny je v rovnakom objeme menej ako v tehlách bez piesku. Toto je aj hlavný dôvod, prečo odporúčam okrem hlinených omietok nejakou formou do domu dostať aj hlinené tehly.

Finálny povrch omietky môže ostať hrubý (drsný), alebo sú dostupné kvalitné farebné prírodné pigmenty pri finálny jemný povrch. Napríklad:

Ak chcete mať farebnú stenu, je možné použiť aj bežbne dostupné farby, ale podmienka je, aby boli difúzne otvorené. Napríklad vápenné farby JUB.

Upozorňujem ale, že hlinené omietky sa aplikujú na steny podľa iných technologických postupov ako bežne používané. A bežný omietkár na 99 percent bude mať s nimi problém. Ak sa pre ne rozhodnete, oslovte len skúseného aplikátora hlinených omietok.

Hlinené panely

Používajú sa napríklad ako náhrada sadrokartónových dosiek, hoci sú hrubšie. Je to veľmi zaujímavý výrobok, ale v porovnaní s ostatnými výrobkami z nepálenej hliny mi príde zbytočne drahý, preto ho zvyčajne neodporúčam.

image

Nábíjaná hlina

Zaujímavá technológia s hlinou je nabíjanie hliny do pripraveného debnenia. Technológia spočíva v utláčaní zmesí vybraných materiálov vrátane štrku, piesku, bahna a hliny, ktoré sa nabíjajú – natláčajú medzi debnenia z plochých panelov (šalovanie). V dnešnej dobe tradičné drevené nabíjacie koly nahrádzajú pneumatické tyče. Do stabilizovanej nabíjanej zeme sa pridáva malé množstvo cementu (zvyčajne medzi 5-10%) pre spevnenie a trvanlivosť múrov. Toto platí pri tenkých múroch. V prípade hrubých múrov – okolo 50 cm nie je potrebné pridávať do stavebnej zmesi cement.

Vzhľad a farbu múrov z nabíjanej hliny je možné priamo ovplyvňovať použítím rôznych typov zeminy, štrku a piesku. Výsledná štruktúra býva veľmi zaujímavá aj v interiéri.

image

Ukážky zaujímavých štruktúr z nabíjanej hliny zo sveta.

image

Steny zo stabilizovanej nabíjanej zeme potrebujú len malú ochranu. Môžu sa ale z povrchu mierne droliť. Existujú však tisícky budov postavených z nestabilizovanej (tradičnej) nabíjanej zeme po celom svete, ktoré sa zachovali storočia až tisícročia. Napríklad niektoré časti Veľkého čínskeho múru.

Väčšina energie pri takýchto stavbách sa spotrebuje pri ťažení stavebných surovín a ich premiestňovaní na miesto stavby. Použitie materiálov priamo z miesta stavby môže výrazne znížiť náklady.

Váľky

V minulosti sa bežne používali ručne tvarované hlinené váľky. Už som sa pár krát s nimi stretol pri riešení rekonštrukcií takýchto domov. V súčasnosti nepoznám žiadneho realizátora novostavieb týmto spôsobom. Možno sa nájdu nadšenci. Spomínam ich práve kvôli rekonštrukciám. Ak je dom z váľkov v dobrom technickom stave a rekonštrukcia finančne zmysluplná, je dom z váľkov dobrým základom pre vytvorenie zdravého bývania.

Takže odpoveď na otázku, či hlina patrí do moderného domu je jasná. Donedávna bolo výrobkov málo. Ale už aj veľký výrobcovia pochopili, že nepálená hlina má svoje miesto na trhu. Dôkazom je aj firma Heluz a jej tehla Heluz Nature plus