maximálna celková spotreba primárnej energie za rok