Slamené domy - legislatíva
✍️

Slamené domy - legislatíva

Všetko, čo som hore napísal je doteraz super. Je tu ale ešte jeden otáznik šíriaci sa medzi odborníkmi a aj po diskusiách. Legislatíva. Vyberám napríklad zo stavebného zákona. (Zákon č. 50/1976 Zb.)

§ 81bKolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak……e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f)……..

A toto je jednoducho už dlhšie polemické a aj po diskusiách sa medzi sebou nevedia odborníci zhodnúť. Na slamené balíky vám farmár, ktorý slamu lisuje ako odpad pri žatve nedá žiadny certifikát, že ide o stavebný materiál. Pokojne vám balíky predá. Jemu môže byť úplne jedno, na čo sa použijú. Bežná je prax, že projektant, ktorý pred zákonom za projekt berie zodpovednosť a chce mať všetko OK, napíše do projektu niečo iné. Napríklad, že tam je použitá minerálna vlna. A na vás na stavebníkovi je riziko, že si to zmeníte na slamu počas výstavby. A úradník by to nemal radšej ani tušiť, lebo ak bude tvrdo poctivý, nepovolí kolaudáciu. Samozrejme sme ľudia, vybaviť a prižmúriť očko sa dá vždy, veď ide len o rodinný dom a tam úradníci často očko prižmúria. Je to potom vždy o komunikácií medzi všetkými zainteresovanými v procese.

Toto teraz nepíšem s tým, že všetkých, čo chcú stavať so slamou straším, alebo odrádzam. To určite nie. Slamu ako stavebný materiál osobne vnímam veľmi pozitívne a držím palce všetkým, čo s ňou domy stavajú. Len treba počítať s rizikom, že je tu ešte aj legislatívna stránka veci a samotné rozhodnutie ako sa k tomu postaví úradník na stavebnom úrade je na ňom.

Narazil som pri hľadaní info na nete a v diskusiách o tejto problematike aj na list ministerstva, ktorý rieši práve slamený dom. Vyčistil som pôvodný list ho do mien a lokalít, podstatné je niečo iné v ňom. Prečítajte si, ak sa chystáte na stavbu slameného domu svojpomocou alebo plánujete slamený dom projektovať: Stiahnuť list v PDF..

Mimochodom. Nepriame info z ministerstva výstavby je, že slamené stavby svojpomocne sa môžu stavať.  Je iba na konkrétnom úrade, či uzná, že stavba je pre obyvateľov bezpečná. A toto úradník môže uznať na na základe projektu statiky a požiarnej ochrany. Za toto zodpovedajú projektanti.

V našom ateliéri domy zo slamených balíkov pre svojpomocnú výstavbu neprojektujeme. Hlavným dôvodom je práve fáma č.1, kde sa ozývali ľudia s predstavou, že dom bude lacný. A teda aj práca bude lacná, projekt bude lacný a vo výsledku to vlastne bude skoro zadarmo. Takže zvyčajne to padlo na tom, že ľudia mali zidealizovanú predstavu o tom, čo stavba domu zo slamy reálne obnáša. Slamu si našli s mylnou predstavou, že postavia lacno dom, lebo nemali na štandardnú výstavbu financie.

Dalo by sa povedať, že topiaci sa slam(k)y chytá

Druhý z dôvodov, prečo nerobíme slamené domy na svojpomoc je už spomínaná legislatíva. Viac krát sa nám vypomstili rôzne pokusy “obísť” legislatívu v snahe klientom vylepšiť domy a nestojí nám to za to. Je to aj veľká zodpovednosť voči investorom. Pri projektovaní volíme preto vždy riešenia, kde minimalizujeme akékoľvek riziká, či už pri vybavovaní alebo užívaní domu.

Existujú možnosti ako slamu “legálne” v dome použiť?

Existujú

Na trhu sa postupne objavujú certifikované výrobky a systémy zo slamy pre stavebníctvo. Mne osobne sú známe zatiaľ dve možnosti:

1/ Ekopanel

Jedným z cerifikovaných výrobkov zo slamy je už viacero rokov sa v Čechách vyrábaný Ekopanel. Na fotke nižšie je ukážka použitia v konštrukcii steny drevostavby z výstavy na Conecu:

image

2/ EcoCocon

🌼
EcoCocon