Vnútorné zateplenie neodporúčam
🧱

Vnútorné zateplenie neodporúčam

Systém vnútorného zateplenia prezentuje na našom trhu viacero firiem a používa sa hlavne v kombinácii s vibrolisovanými tvárnicami. Sú to tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Zvibrovaním vzniká veľmi pevná dutá presná v podstate kamenná tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Vďaka vysokej pevnosti sa môžu robiť tenké nosné murivá (200mm).

Firmy používajúce vibrolisované tvárnice prezentujú ako veľkú výhodu systému vnútorné zateplenie. Vo Francúzsku sa tak vraj takto stavia vo veľkom. O tomto polemizovať nejdem, lebo nepoznám francúzske stavebníctvo. Preto neviem, do akej miery je to pravda…

Ja som všeobecne proti riešeniu s vnútorným zateplením. Hlavne preto, že všetky obvodové steny sú za polystyrénom schované, a vôbec sa nevyužije možnosť akumulácie tepla. Nedostatočná akumulácia v lete môže spôsobovať prehrievanie domu, pretože sa nárazové zvýšené teplo nemá kam uskladniť. Dokonca sa v literatúre o pasívnych a nízkoenergetických domoch objavujú tipy na využitie dutín tvárnic – zvyšovanie akumulácie vyplnením jemným kamenivom (tvárnice treba vtedy klásť opačne ako uvádza výrobca).Klíma vo Francúzsku môže byť odlišná od tej našej. Hlavne prímorské oblasti majú zvyčajne miernejšie zimy a menej horúce letá… Škoda, že v PHPP zatiaľ nie sú klimatické dáta Francúzska, spravil by som prepočet porovnania s našou klímou na letné prehrievanie…

Problémom môžu byť aj tepelné mosty.

Pri prízemnom bungalove z hľadiska tepelných mostov nevzniká problém, ak tepelná izolácia obehne celý vnútorný priestor domu. Viď obrázok 01:

image

Problém nastáva pri poschodových domoch, kde po celom obvode domu v mieste stropu nad prízemím vzniká tepelný most – obrázok 02. Preto sa musí tepelná izolácia dať neštandardne aj zospodu stropnej dosky – obrázok 03. Za automatické považujem aj dostatočnú tepelnú izoláciu zhora. Týmto sa samozrejme aj vnútorná stropná doska “vyraďuje” z možnosti akumulovať teplo:

image

Nie som proti samotným vibrolisovaným tvárniciam. Som len proti ich zatepľovaniu zvnútra. Dokonca jeden dom sme už z nich projektovali, ale zateplenie polystyrénom sme dali štandardne zvonku. Ukážka zo stavby na fotkách nižšie:

Pred zateplením fasády:

image

Po zateplení fasády:

image

Dá sa ešte aj polemizovať o ekonomičnosti výstavby s vnútorným zateplením. Propagátori systému argumentujú lacnejšou výstavbou. Ja som to síce nepočítal, ale logika mi hovorí, že minimálne narastie cena oproti zatepľovaniu zvonka kvôli tomuto:– Pri rovnakej úžitkovej ploche domu musí byť plošne väčšia základová doska.– Rovnako sa zväčšuje aj stropná doska, kde potom je väčší rozpon a viac výstuže.– Ak sa má zachovať svetlá výška izieb a strop je zospodu tiež zvnútra izolovaný, o hrúbku tejto izolácie musia byť vyššie všetky steny a priečky na prízemí.Kde sa naopak zásadne zlacňuje v tejto chvíli neviem, keďže som to ešte neprojektoval.

Môj záver:Vibrolisované tvárnice sú dobrý stavebný systém, ale s vonkajším zateplením.Vnútorné zateplenie odporúčam používať len v krajnom prípade, zvyčajne pri rekonštrukciách a historických objektoch, keď to inak nejde.