Zelená strecha
🌵

Zelená strecha

Odporúčaným prvkom zdravých domov je zelená strecha. Tá sa dá použiť pri plochej a rovnako aj pri šikmej streche.Zelené strechy priaznivo pôsobia na spríjemnenie prostredia okolo domu – pozitívne ovplyvňujú mikroklímu a kvalitu vzduchu. Zanedbateľný však nie je ani ich prínos k úsporám na údržbu strechy, spotrebu energie na vykurovanie či v dlhšej životnosti izolácií.

image

Prínosy zelenej strechy

Ochrana pred chladom a teplom

Prestup tepla z vonkajšieho prostredia zelená strecha výrazne znižuje. Podľa meraní v lete v extrémne teplých obdobiach s dennou teplotou 35 °C teplota na spodnej strane zelenej strechy nikdy nie je vyššia teplota ako 25 °C. Zelené strecha preto pôsobí v tomto prípade ako prirodzený chladiaci prvok domu. Tento chladiaci efekt vytvára najmä odparovanie vody, tienenie samotnými rastlinami, schopnosť odrážať slnečné lúče, spotreba energie na fotosyntézu a tepelná akumulácia zadržanej vody. S hrúbkou vrstvy zelene na steche sa zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti, pretože studený vietor nepreniká k povrchu zeminy.

Pomalšie odtekanie dažďových vôd.

Častý problém na malom pozemku je, že kam s dažďovou vodou… Málokedy je povolené vodu odviesť do kanalizácie (okrem toho sa za to platí) a v prípade, že podložie pozemku je z nepriepustných zemín, používajú sa komplikovanejšie systémy pre zbavenie nárazovej dažďovej vody. Výhoda zelenej strechy je, že pri nárazových dažďoch dokáže zadržať pri hrúbke zeminy 8cm až 50-60 % vody (používa sa pojem retencia vody). Táto voda sa následne postupne po daždi zo zeme odparí. Zároveň vodu, ktorú zemina už nedokáže zadržať, pustí síce do dažďových zvodov, ale postupne a pomalšie ako pri bežnej streche. Preto sa voda nehromadí na pozemku.

Pohlcovanie hluku

Kým vegetácia zelenej strechy absorbuje hluk len do 2 – 3 dB, zemina pôsobí ako silná akustická bariéra. 12 cm hrubá vrstva vlhkej zeminy zníži prestup hluku o 40 dB a 20 cm hrubá vrstva až o 46 dB.

Decibely sa dosť zle predstavujú….čo teda vlastne tie decibely znamenajú?

pár príkladov:

rušná ulica s dopravným ruchom – 90 dB

štandardný vysávač – 70 dB

letecký motor bežiaci naprázdno -120 dB

vlak – 80 dB

bežný rozhovor – 40 dB

…a použitie len samotných vrstiev zeminy hrúbky 12 cm zelenej strechy znížuje tieto hodnoty o 40 dB.

K tomu ešte pristupujú nosné konštrukcie strechy a teplené izolácie a strecha bude dokonale tichá aj v hlučnom prostredí.

Požiarna odolnosť

V Nemecku sa zelené strechy zaraďujú medzi „solid“ strešné krytiny, čo znamená, že nehoria a odolávajú požiarom, ak vrstva zeminy dosahuje hrúbku aspoň 3 cm.

Tieniaci efekt

Hydroizolácie strechy vplyvom UV-žiarenia zo Slnka a vysokých výkyvov exteriérových teplôt strácajú časom svoje pôvodné vlastnosti a ničia sa. Pokrytie strechy zeminou a rastlinami tento vplyv ruší, preto dobre navrhnutá zelená strecha vydrží oveľa dlhšie a nepotrebuje takmer žiadne opravy a údržbu. Tradičné stiechy majú náklady na opravy a údržbu po 30 – 50 rokoch asi dvojnásobné. Životnosť kvalitne zhotovenej zelenej strechy preto môže vysoko prekročiť 100 rokov. (tieto údaje preberám, nemám odskúšané, keďže toľko nežijem

Zníženie vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia

Zelená strecha je zároveň výkonný prirodzený tienič technického žiarenia rozsahu 2 GHz – čiže frekvencie, ktoré využíva väčšina mobilných telefónov. Niektoré zdroje uvádzajú, že strecha pokrytá 16 cm hrubým substrátom a prírodnou trávou znižuje toto žiarenie o 99 %. Bežne používaná hrúbka na rodinných domoch je okolo 8cm, čiže účinok je o niečo nižší.

Ekologický prínos pre okolie domu

Zelená strecha okrem prínosu pre samotný interiér pomáha aj skvalitňovať Vaše okolie. Rastliny vyrábajú kyslík a pôsobia ako filter proti prachu a škodlivým látkam vo vzduchu. Odparovanie vody zase zlepšuje ovzdušie.

Všetky tieto výhody ale niečo stoja. A to je jediná nevýhoda – prvotná investícia do zelenej strechy. Tá je vyššia, ale jednoznačne odporúčam jej použitie, pretože výhody, ktoré zelená strecha má, sú pre zdravé bývanie dôležité.

Prípadne sa dá strecha naprojektovať tak, aby sa zeleň doplnila neskôr. Donedávna napríklad výrobcovia strešných fólií robili viac typov a nie každá bola vhodná pre zelenú strechu. Trend je ale zjednodušovať výrobu a často sa už na strechy dávajú fólie, ktoré síce na sebe zem nemajú, ale môžu mať.

Údržba zelenej strechy

Časté sú aj obavy z náročnej údržby. Bežná je otázka:

“A to treba kosiť? “

Prevedenie zelených striech existuje viacero – od jednoduchých až po náročné parkové úpravy so stromami na streche, ktoré vážne treba kosiť, hrabať lístie….

Pre rodinné domy ale odporúčam voliť takzvanú strechu s „extenzívnou zeleňou“.

Extenzívna zelená strecha vyžaduje minimálnu údržbu. Používajú sa na nej rôzne byliny a skalničky, ktoré netreba kosiť a zeleň si vystačí s bežnou dažďovou vodou. Občas samozrejme je potrebné strechu prekontrolovať a odstrániť burinu, ktorá sa zvykne dostať vetrom alebo vďaka vtákom.Ale takéto drobné údržby pre svoju funkčnosť potrebuje akýkoľvek typ strechy, či už je to plochá alebo šikmá so škridlou.

Cena zelenej strechy

Orientačná cena na plochú strechu je 30 EUR/m2. To je cena za všetko, čo je potrebné pridať naviac smerom hore od hydroizolácie v prevedení extenzívnej zelenej strechy.

Pri šikmých strechách je to technicky komplikovanejšie, pretože je potrebné strechu zabezpečiť proti zosuvu. Cena sa preto často šplná na dvojnásobok a viac oproti cene plochej strechy.

Na záver malá ukážka z internetu, že zelená strecha sa dá použiť aj na šikmej streche:

image